برخی از ارورهای لباسشویی اسنوا

برخی از ارورهای لباسشویی اسنوا

تعمیر لباسشویی، یکی از اقدامات تخصصی مرکز تهران سرویس است که در قالب تعمیرات لوازم خانگی به کاربران ارائه می گردد. گفتنی است جمعی از دوره دیدگان متبحر در زمینه ی تعمیرات بخش های مختلف لباسشویی، با بهره مندی از تجهیزات پیشرفته، عهده دار این مسئولیت هستند. در جهت ارائه ی خدمات با کیفیت به کاربران این محصول، جدیدترین دستگاه ها و ابزارآلات تعمیری موجود در دنیا در واحد تعمیرات وجود دارد.

از آنجا که لباسشویی دستگاهی بسیار پرکاربرد بوده و قطعات بسیاری در نحوه ی عملکرد آن تاثیرگذار هستند، همکاران ما نهایت دقت و تخصص خود را به کار می بندند تا کوچکترین خطایی در روند تعمیر لباسشویی اتفاق نیفتد.

در زیر ارورهایی که در ماشین لباسشویی اسنوا رخ می دهد را لیست کرده ایم که به تعمیر لباسشویی کمک می کند.

 • کد خطا E5 – علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد. خرابی موتور و تعویض آن. اشکال از خرابی مدار برد ترایاک موتور مدار کوتاه و یا حالت دیود.
 • کد خطا E6 – اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن سوکت موتور و سیم کشی، اتصال کوتاه ، خرابی رله برد.
 • کد خطا E7 – موتور در جهت عکس کار می کند. سوختگی موتور ودر آخر خرابی از مدار برد.
 • کد خطا E8 – این خطا مربوط به موتور می باشد. سیم کشی وسوکت متصل به موتور را بررسی نمایید. ممکن است خرابی از برد باشد.
 • کد خطا E9 – این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد مقدار اهم چک شود. خرابی از فرمان مدار برد است. ممکن است خرابی از برد باشد.
 • تعمیر لباسشویی
 • کد خطا H2 – سنسور ترمیستوردر مدلهای جدید و ترموستات در مدلهای قدیم خراب می باشد. تعویض ترمیستور و در آخر خرابی از برد. سنسور ترمیستوردر مدلهای جدید وترموستات در مدلهای قدیم خراب می باشد.
 • کد خطا H4 – علت ارور اضافه دما در دستگاه. المنت بدون آب درون درام گرم کرده. سطح آب چک شود. مقدار اهم ترمیستور چک شود. تعویض ترمیستور و در آخر خرابی از مدار برد.
 • کد خطا H5 – خطای دمای آب. دمای آب در برنامه WOOL بیشتر از 45 درجه است. خرابی ترمیستور مقدار اهم چک شود و در آخر تعویض ترمیستور.
 • کد خطا H6 – مشکل این ارور از هیتر، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود. ودر آخر خرابی از مدار برد. سیم کشی دستگاه بررسی شود.
 • کد خطا H8 – اشکال از افزایش دمای المنت. سطح آب داخل مخزن چک شود. المنت بدون آب کار میکند. خرابی از برد.
 • کد خطا PFE – علت این خطا از عدم تخلیه آب. خرابی پمپ تخلیه. سیم های ارتباطی چک شود. معیوب بودن برد.
 • کد خطا IE – ﺍﺷﻜﺎﻝپیغام ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﺏ. علت احتمالی. ﺷﻴﺮ ﺁﺏ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺷﻴﺮ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ. ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺁﺏ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ. ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻲ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ممکن است خرابی از مدار برد باشد ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺁﺑﮕﻴﺮﻱ ﭘﻤﭗ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 • کد خطا OE – ﺍﺷﻜﺎﻝاین خطا ﺩﺭ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب است. ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﻫﻴﺪﺭﻭﺳﺘﺎﺕ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮﺏ ﻳﺎ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ. خرابی مدار ﺑﺮﺩ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ – ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮﻩ ﻳﺎ ﭘﻴﭻ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﻤﭗ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺧﺮﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺁﺑﮕﻴﺮﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻫﻴﺪﻭﺭﺳﺘﺎﺕ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ.
 • کد خطا UE – مشکل این خطا ﺩﺭ ﺗﺮﺍﺯ نبودن. ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﺩﺭ ﻫﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻳﻜﻄﺮﻑ ﺩﺭﺍﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ لباسها را باز کنید.
 • کد خطا LE – پیغام این ارور از ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭب است. ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺩﻛﻤﻪ Start/Pause ﻓﺸﺮﺩﻩﺷﺪﻩ ﺍست. خرابی از میکرو سوئیچ درب. ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد.
 • تعمیر لباسشوییکد خطا E2 – این ارور از لب ریز شدن آب دستگاه می باشد. ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺧﺮﺍﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺁﺑﮕﻴﺮﻱ ﺭﺍ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﻫﻴﺪﺭﻭﺳﺘﺎﺕ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ – ﭘﻤﭗ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد.
 • کد خطا  E4 – اشکال این خطا ﻧﺸﺘﻲ ﺁﺏ می باشد. ﻧﺸﺘﻲ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺩﺭﺍﻡ و ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
 • کد خطا IB – این ارور مربوط است به خرابی مدار برد اصلی. ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺴﺘﻮﺭ ﺩﻭ ﻗﻄﺒﻲ.

چرا برای تعمیر لباسشویی، تهران سرویس را انتخاب می کنید؟

 • راهنمایی دقیق مشترکین توسط پرسنل Call Center در تعمیر لباسشویی

 • اعزام سریع و به موقع تعمیرکاران شرکت در تعمیرگاه برای تعمیر لباسشویی

 • رفع عیب دستگاه در کمتر از 2 ساعت برای تعمیر لباسشویی

 • استفاده از قطعات اصلی در تعمیرگاه مجاز برای تعمیر لباسشویی

 • تعرفه قیمتی پایین و باصرفه جهت مشتریان برای تعمیر لباسشویی

 • انجام تعمیرات و اخذ مبلغ تعمیرات با رضایت مشتری در تهران سرویس

 • تحویل دائمی قطعات به مشتریان در تهران سرویس

 • ضمانت 36 ماهه جهت تعمیرات انجام شده برای تعمیر لباسشویی

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.