کلمه کلیدی خود را وارد کنید

[mc4wp_form id="988"]

آموزش تعمیر کولر آبی

آموزش تعمیر کولر آبی

در آموزش تعمیر لوازم خانگی
portfolio
نام سرمایه گذار:
تاریخ ارسال:
January 1, 1970
موقعیت:
مقدار:
طراح:
درباره پرژوه

انواع و کاربرد کولر آبی هوایی

کولرهای آبی هوایی از نظر نصب، قدرت هوادهی، نحوه ی اتصال کانال خارجی به کولر، تعداد، تقسیم بندی می شود.

روی درهای کولر پوشال ها قرار میگیرند. کولرهای آبی هوایی در مکان هایی مانند پشت بام، زیر شیروانی، بالای پنجره ورودی بالکن قابل نصب هستند.

یک دستگاه کولر آبی را نشان می دهد که دارای سه در است. کانال خارجیی مطابق شکل از یک طرف به کولر اتصال دارد.

در تصاویر زیر کانال خارجی به قسمت بالای کولر متصل می شود.

فزایش تعداد درها از سه عدد به چهار عدد، افزایش حجم آبرسانی و سطوح مرطوب پوشال ها را دربرداد. همچنین قابلیت نصب پمپ آب و شناور در چهار جهت مختلف موجب رفع محدودیت های سرویس و نگه داری کولر می شود که از مزایای این کولر نسبت به کولر تصویر زیر است.

حجم هوادهی یا قدرت خنک کنندگی کولرهای آبی را با متر مکعب یا فوت مکعب در دقیقه در سرعت زیاد می سنجند.
مثلا کولرهای آبی هوایی را با شماره های ۲۵۰۰، ۳۰۰۰، ۳۵۰۰، ۴۰۰۰، ۴۵۰۰، ۵۰۰۰، ۶۰۰۰، ۶۵۰۰ و ۷۰۰۰ مشخص می کنند. این شماره ها حجم هوای جابه جایی برحسب فوت مکعب در هر دقیقه در سرعت زیاد است که توسط الکتروموتور از طریق فن وارد کانال کولر می شود.

دریچه هوای خروجی کولر آبی

تصویر زیر دریچه هوای خروجی را نشان می دهد. این دریچه دارای دو نوع فلزی و پلاستیکی است. دریچه ی کولر توزیع یکنواخت هوای خنک کولر را در محیط منزل به عهده دارد. به وسیله ی اهرم کنار دریچه می توان زاویه ی وزش هوای خروجی را تغییر داد یا دریچه را بست.

برای تغییر زاویه پره های افقی دریچه، اهرم آن را مطابق تصویر با دست بگیرید و آن را به آرامی به طرف پایین بکشید تا جهت وزش هوای خروجی به طرف پایین متمایل شود.

اهرم حرکت دهنده پره های افقی دریچه در وضعیت پایین قرار گرفته و پره های افقی دریچه را کاملا بسته اند.
توجه! دریچه هوای خروجی باید در زمستان کاملا بسته شود تا هوای سرد به داخل نفوذ نکند و هوای گرم داخل از طریق دریچه به بیرون انتقال نیابد. همچنین برای کنترل سرمایش اتاق ها اقدام به بستن دریچه می کنند.
می توان به وسیله دم باریک، زاویه پرده های عمودی را تغییر داد تا هوای خروجی به طرفین پره های عمودی تغییر کند.

Call Now Button