آموزش تعمیر یخچال سامسونگ

آموزش تعمیر یخچال سامسونگ

در مورد تعمیر یخچال سامسونگ پرسش های ثابتی مطرح می شود که اکثر استفاده کنندگان با آنها در زمان نقص فنی دستگاه های خود مواجه می شوند برای برطرف کردن این نواقص نیاز است که از علت های آنها باخبر شده و با قلق هایی نسبت به تعمیرات دستگاه های خود اقدام نمایید.

(تعمیر یخچال سامسونگ) یخچال روشن نمی شود.

(تعمیر یخچال سامسونگ) علت 1: پریز برق ندارد، دوشاخه یا سیم رابط معیوب می باشد.
رفع عیب: پس از کنترل برق پریز دوشاخه و سیم رابط را به این صورت آزمایش می نماییم. به وسیله یک سیم دو قطب دو شاخه را به یکدیگر مرتبط ساخته ودر حالی که ورودی کابل را از مدار یخچال باز نموده ایم ،آوامتر را به آن ها متصل می نماییم در صورت عدم انحراف عقربه، سیم رابط ودو شاخه را که غالباً به شکل یک پارچه تولید می شود تعویض می کنیم.

(تعمیر یخچال سامسونگ) علت 2: ترموستات معیوب است
رفع عیب: با بررسی مدار الکتریکی یخچال به این نتیجه خواهید رسید که اگر کلید ترموستات خراب باشد و فاز ورودی را به موتور ،هدایت نکند کمپرسور قادر به حرکت نخواهد بود . ورودی و خروجی ترموستات را به آرامی از آن جدا سازید و با اتصال رابط های اهم متر به آن ولوم را به چپ و راست بچرخانید تا صدای قطع و وصل کلید درون ترموستات شنیده شود . اگر با وصل کلید عقربه بطرف صفر منحرف و با قطع کلید عقربه بطرف بی نهایت باز گردد عیب از ترموستات نیست. در غیر این صورت ترموستات را از بدنه یخچال خارج نموده و قاب آن را باز کنید و به آرامی سعی کنید مشکل کلید درون آن را رفع نمایید.اگر ترموستات تعمیر نمی شود آن را تعویض کنید تا یخچال شروع بکار نماید.
تذکر:در مواردی که نیاز است ترموستات از یخچال خارج شود ویا اگر ناچارید در همان وضعیت (متصل به بدنه ) بر روی آن آزمایش را انجام دهید، می بایست در نظر داشته باشید که اعمال فشار نامناسب برروی ترموستات ممکن است به لوله مویی و یا لوله بلو آسیب رساند، ودر نتیجه گاز درون ترموستات تخلیه شود. ترموستاتی که دچار چنین عیبی گردد، بلافاصله باید تعویض شود زیرا عمل اتومات را انجام نمی دهد.

(تعمیر یخچال سامسونگ)علت 3: اورلود معیوب است.
رفع عیب: در صورت خرابی اورلود کمرسور روشن نخواهد شد زیرا عموماً جایگاه اورلود سر راه نول مشترک کمپر سور می‌باشد و اگر پلاتین های درونش در حالت عادی متصل نباشند به موتور الکتریکی کمپرسور ولتاژ نمی رسد اتصال پلاتین های اورلود را به وسیله اهم متر در حالی که دوشاخه از پریز جدا شده ،مورد بررسی قراردهید. اگر این پلاتین ها به یکدیگر متصل نیستند، اورلود را با نوع مشابه خودش تعویض نمایید.غالباً بر روی اورلود کد بخصوصی ذکر می شود که در واقع بیانگر جریان نامی اورلود است. اگر به مورد مذکور توجه نشود و اورلود جدید دارای جریانی کمتر از جریان نامی اورلود قبلی باشد، به محض اتصال برق به کمپر سور ،عمل نموده و مدار الکتریکی موتور را قطع می نماید.

(تعمیر یخچال سامسونگ)علت 4: سیم های رابط از مجموعه سیم بندی مدار جدا (قطع) شده اند.
رفع عیب: اگر سیم های اصلی نظیر فاز و یا نول مدار پاره شده و یا از اتصالات قطعاتی نظیر ترموستات اولود یا موتور جدا شوند عیب مربوطه بوجود می آید. سیم بندی را دقیقاً بررسی نمایید و در صورت مشاهده قطعی و یا پارگی در سیمی، اتصال را مجدداً برقرار نمایید تا مشکل بر طرف بشود.

 

تعمیر یخچال سامسونگ

(تعمیر یخچال سامسونگ) یخچال اتومات نمی کند.

(تعمیر یخچال سامسونگ)علت 1: لوله بلو از جای خود خارج شده.
رفع عیب: در مبحث ترموستات به اهمیت صحت قرار گرفتن لوله بلو در جایگاهش (بدنه اواپریتور) اشاره شد. اگر به سبب جابجایی یخچال ویا ذوب برفک و یا… لوله بلو از بدنه اواپریتور جدا شود اتومات یخچال بسیار با تاخیر و یا در بعضی موارد به صورت کلی قطع شد. توصیه می شود قبل از هر اقدامی به محل استقرار لوله بلو توجه نمایید و اگر با موارد مذکور مواجه شدید لوله بلو را به آرامی در جایگاهش مستقر نمایید تا من بعد عمل اتومات نظیر گذشته انجام گیرد.

(تعمیر یخچال سامسونگ) علت 2: کنتاکت های ترموستات به یکدیگر جوش خورده.
رفع عیب : گاهاً مشاهده می شود که بر اثر کار مداوم سطح پلاتین های اصلی کلید ترموستات فرسوده می شود وبه یکدیگر بصورت دائم اتصال می یابند. برای پی بردن به این عیب اتومات را در حالی که یخچال روشن است به طرف خلاف عقربه ساعت و یا به عبارت دیگر بطرف صفر بچرخانید.
اگر یخچال خاموش شد کلید ترموستات سالم می باشد، اما اگر تغییر حالت در کار ترموستات مشاهده نشد قطعاً پلاتین ها به یکدیگر چسبیده اند. ترموستات را به آرامی از بدنه یخچال خارج نمایید و پس از باز نمودن قاب آن کنتاک های کلید را از یکدیگر جدا ساخته و پس از سمباده کشی ،کلید را ببه وسیله اهم متر تست نمایید. اگر با حرکت ولوم بطرف چپ و راست قطع و وصل کلید ببه وسیله انحراف عقربه اهم متر مشاهده شده ترموستات را بی آن که به لوله مویی آسیبی برسد، مجدداً به محل استقرار اولیه اش باز گردانید. در بعضی از ترموستات ها ،دسترسی به کلید دشوار و یا غیر ممکن است. اینگونه ترموستات ها را مجبوریم عوض کنیم.

(تعمیر یخچال سامسونگ) علت 3: مقدار برفک در اواپریتور بسیار زیاد است.
رفع عیب : در مباحث قبل ذکر شد که ایجاد برفک و تجمع آن در اواپریتور عمل سرما سازی را مختل می سازد.از اینرو اگر مقدار برفک اواپریتور از حد معینی تجاوز نماید،عمل اتومات قطع شده ویا بسیار بکندی و با تاخیر صورت می گیرد. اگر یخچال دارای سیستم دیفراست است،آن را به کار اندازید.در غیر این صورت یخچال را از برق خارج نموده ودرب آن را برای مدتی باز بگذارید و پس از ذوب برفک ها و پاک سازی کامل دیواره های اواپریتور از یخ های زائد، مجدداً یخچال را به برق وصل کنید تا اتومات نظیر گذشته بصورت مداوم انجام شود.

(تعمیر یخچال سامسونگ)علت 4: سیم بندی یخچال اشتباه می باشد.
رفع عیب : اگر پس از سیم بندی یخچال عیب مذکور رخ داده ،یکی از علل ممکنه می تواند اشتباه شما در سیم بندی باشد. مدار را مجدداً بررسی نمایید.

 

تعمیر یخچال سامسونگ

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.